Pluto u dodiru s hranom – pravni aspekti

Kao potpuno prirodan materijal, pluto je u svjetlu europskih zakona namijenjeno za kontakt s hranom. Pozivamo Vas da se upoznate s našom ponudom plutenih podložaka i popisom pravnih akata u kojima možete pronaći potvrdu da zakon EU dopušta da pluto bude potpuno sigurno u dodiru s hranom.

https://plutaducan.hr/kategorija/podmetaci-za-case-od-pluta/

Svi materijali koji dolaze u dodir s hranom podliježu dvama europskim pravnim aktima:
• Uredba (EZ) 1935/2004 o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom, također poznata kao
okvirna regulativa ili FCM (Food Contact Materials) regulativa

Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom moraju biti popraćeni pisanom izjavom kojom se potvrđuje da su u skladu s odredbama koje se na njih primjenjuju.

Pisana deklaracija omogućuje jednostavnu identifikaciju materijala, predmeta ili proizvoda iz međufaza proizvodnje ili tvari za koje je izdana.


• Uredba (EZ) 2023/2006 o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i artikle namijenjene
kontakt s hranom, također poznat kao GMP (Good Manufacturing Practice) propis

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=EN

Stoga će svaki materijal koji se smatra FCM-om morati biti u skladu s ovim zakonodavstvom.

Uredba se, između ostalog, odnosi na pluto. U nastavku se nalazi poveznica na cijeli tekst Uredbe:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935

Umjetnost. 16 – Izjava o sukladnosti
Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom moraju biti popraćeni pisanom izjavom kojom se potvrđuje da su u skladu s odredbama koje se na njih primjenjuju.

Pisana deklaracija omogućuje jednostavnu identifikaciju materijala, predmeta ili proizvoda iz međufaza proizvodnje ili tvari za koje je izdana.


• Uredba (EZ) 2023/2006 o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i artikle namijenjene
kontakt s hranom, također poznat kao GMP (Good Manufacturing Practice) propis

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/2023/oj

Stoga će svaki materijal koji se smatra FCM-om morati biti u skladu s ovim zakonodavstvom.

Drugi dokumenti prava EU na koje se odnose propisi o plutu su „Izjava o politici plutenih čepova i drugih materijala i proizvoda od pluta namijenjenih za doticaj s hranom”

https://www.edqm.eu/documents/52006/326251/Policy+statement+concerning+cork+stoppers+and+other+cork+materials+and+articles+intended+to+extended+into+contact+with+ foodstuffs +% 28Verzija + 2 + datum + 05.09.2007% 29.pdf / a9a93369-d5a7-a890-9803-2223303f6678? verzija = 1.1 & t = 1643300608883 & preuzimanje = istina

I dokument ISO ISO 633: 2019 na koji se gornji dokument poziva

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:633:ed-3:v1:en


X
Naručiti Uzorke